Sociaal internetaanbod

15 mei 2024

Wil je gebruikmaken van een gunstig maximumtarief voor een internetverbinding op een vaste locatie? Wanneer jij of je gezin in een kwetsbare situatie leeft, dan heb je misschien recht op het ‘Sociaal internetaanbod’.

Via de nieuwe onlinedienst op de portaalsite van de sociale zekerheid vind je alle informatie over de voorwaarden en procedure om van dit aanbod te genieten.

Op 1 maart 2024 trad een nieuw systeem voor het sociaal tarief telecom in werking: het sociaal internetaanbod. Het is een sociale maatregel om meer personen of gezinnen in een kwetsbare situatie (met een leefloon of een andere vorm van financiële tegemoetkoming) toegang tot het internet te geven.

Meer informatie op de portaalsite van de sociale zekerheid en op de website van de FOD Economie