Sociale bescherming in België

17 februari 2017
De FOD Sociale zekerheid publiceert de nieuwe editie van de brochure ESSOBS data 2014 (Europees systeem van geïntegreerde statistieken voor de sociale bescherming). Die geeft een overzicht van de bijgewerkte cijfers van de Belgische en Europese sociale bescherming.
 
Het eerste gedeelte bevat de statistische gegevens van België voor het jaar 2014. Algemeen blijven de uitgaven voor sociale bescherming stabiel: 30,23% van het BBP in 2013 en 30,26% van het BBP in 2014.
 
In vergelijking met de gegevens van 2013, is er een stagnatie in de uitgaven in verband met de werkloosheid: 3,38% van het BBP. Voor de uitgaven in verband met ouderdom, is er een lichte stijging van 9,65% van het BBP in 2013 tot 9,75% van het BBP in 2014. Dit illustreert de vergrijzing van onze bevolking.
 
Het tweede gedeelte geeft de vergelijking van de gegevens 2013 van ons land met deze van de andere lidstaten van de Europese Unie. Deze gegevens waren bij de opmaak van deze brochure de recentste die door Eurostat waren gepubliceerd.
 
De brochure is een beknopte bron van cijfers over de sociale bescherming voor alle doelgroepen. De FOD Sociale Zekerheid verzamelt de cijfers bij verschillende partners om te voldoen aan zijn internationale rapporteringsverplichtingen.