Sociale bescherming en klimaatuitdagingen

7 juni 2023

Ter gelegenheid van Wereldmilieudag organiseerde onze FOD, in samenwerking met het European Social Observatory, een dag gewijd aan het bestuderen van de effecten van klimaatverandering op het milieu « A just transition towards climate neutrality for the EU: debates, key issues and ways forward » opgesteld door Sebastiano Sabato, Josefine Vanhille & Milena Büchs.

Deze conferentie gaf ons de kans om te discussiëren over de klimaat- en ecologische uitdagingen waarmee de EU-lidstaten worden geconfronteerd en hun impact op de sociale bescherming.

Dit is een uitstekende gelegenheid om sociale en milieucomponenten op te nemen in de sociaaleconomische governancecyclus van de EU (het Europees semester en het stabiliteits- en groeipact) en vooral om het Europees kader voor sociale rechten te versterken.

Meer info