Sociale situatie en sociale bescherming in België

8 april 2024

Het rapport over de sociale situatie en sociale bescherming in België breidt de analyse van vorig jaar uit met EU-SILC-gegevens van 2022, dit keer vanuit een internationaal perspectief, en loopt vooruit op een komende analyse specifiek voor België op basis van de onlangs vrijgegeven gegevens van 2023. Het rapport werpt een licht op de sociale situatie van België in vergelijking met andere EU-landen.

Ondanks de uitdagingen die de COVID-19-crisis met zich meebracht, kende België een opmerkelijke daling van de bevolking die het risico liep op armoede of sociale uitsluiting, voornamelijk door verbeteringen in de monetaire armoedecijfers en het aandeel van (quasi-)werkloze huishoudens.

Deze positieve trend heeft de positie van België op internationale ranglijsten aanzienlijk verbeterd, vooral in termen van armoedepercentages en inkomensongelijkheid, wat de doeltreffendheid van ons welvaartsstelsel onderstreept.

Er blijven echter hardnekkige uitdagingen bestaan, zoals hoge percentages quasi-werkloze huishoudens en belemmeringen voor de toegang tot de arbeidsmarkt voor bepaalde kwetsbare groepen.

Analyse van de evolutie van de sociale situatie en sociale bescherming in België