Sociale Zekerheid en een arbeidsmarkt in beweging

21 november 2018

Ons model van sociale zekerheid werd grotendeels op onze arbeidsmarkt geënt. Beide zijn dan ook op een dynamische manier met elkaar verbonden.

Naar aanleiding van de 50ste verjaardag van het socialezekerheidsstelsel van de zelfstandigen presenteert de FOD Sociale Zekerheid een stand van zaken betreffende dit stelsel. Tegelijk willen we van de gelegenheid gebruik maken om een debat te faciliteren over onze socialezekerheidsstelsels en de toenemende moeilijkheid om arbeidsrelaties te kwalificeren, specifiek onder invloed van de platform- of deeleconomie. Hiertoe hebben we zowel Belgische als buitenlandse experten uitgenodigd die recent onderzoekswerk hebben verricht inzake deze kwestie en ons gezamenlijk een "status quaestionis" kunnen aanreiken.

Op 12 december a.s. organiseert de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in het kader van de vijftigste verjaardag van het socialezekerheidsstelsel van de zelfstandigen (“Happy Independent's Year”) de studiedag “Sociale Zekerheid en een arbeidsmarkt in beweging”.

De studiedag zal door gaan in het Pacheco Center in Brussel.

Programma studiedag (.pdf)

Inschrijven tot 7/12 via Besoc.Event@minsoc.fed.be