Socialezekerheidsakkoord tussen Thailand en België

22 mei 2023

Eind april was een delegatie van de FOD Sociale Zekerheid in Bangkok voor besprekingen met de Social Security Office (SSO) en met het Ministry of Public Health.

Na twee virtuele vergaderingen in 2021 en 2022, waren dit de eerste gesprekken in persoon sinds de pandemie. Dit liet onze delegatie toe om kennis te maken met de nieuwe bevoegde teams in de Thaise instellingen. Beide partijen verdiepten hun inzichten in elkaars organisatie van de ziekteverzekering en pensioenen en bevestigden hun engagement om te blijven werken aan een alomvattend socialezekerheidsakkoord tussen Thailand en België.

Aangezien Thailand momenteel geen zulke akkoorden heeft met andere landen, zullen er verschillende wijzigingen aan de Thaise wetgeving nodig zijn voor een dergelijk akkoord kan uitgevoerd worden. Het hele proces zal daarom naar verwachting de nodige tijd vragen.

Bewust van het belang van dit dossier voor de Belgen in Thailand, heeft de Belgische delegatie de vertegenwoordigers van Vlamingen in de Wereld en de Union Francophone des Belges à l’Etranger ingelicht over hun vergaderingen en over de reikwijdte van een mogelijk toekomstig akkoord.

We verzekeren de Belgische gemeenschap dat de FOD Sociale Zekerheid en de Ambassade zich zullen blijven inzetten om deze belangrijke doelstelling te bereiken!