SOCIEUX+: nieuwe website!

5 februari 2018

SOCIEUX+ kondigt met trots de lancering van de nieuwe website www.socieux.eu aan. De website is een venster op SOCIEUX+ en zijn mondiale activiteiten voor sociale bescherming, arbeid en tewerkstelling. Je krijgt snelle toegang tot de informatie over doelen, principes en werkgebieden en de beschikbare mogelijkheden voor experten en instellingen om er aan deel te nemen. Je kan online registreren, solliciteren en technische ondersteuning vragen.

SOCIEUX+ (EU Expertise on social protection, labour and employment) is een  projectgroep voor technische bijstand  opgezet op vraag van de Europese Commissie. Sinds 2016 is de FOD Sociale Zekerheid, via BELINCOSOC, partner van SOCIEUX+.

www.socieux.eu