Spilindex overschreden

2 juni 2016

In mei is de spilindex overschreden, voor het eerst sinds november 2012. Dat blijkt uit het indexcijfer dat de FOD Economie heeft vrijgegeven. Daardoor stijgen in juni de uitkeringen en de pensioenen met 2 procent, en in juli de ambtenarenlonen.

FOD Economie consumptieprijzen