Spilindex overschreden

31 mei 2017

De spilindex is in mei overschreden, zo meldt de federale overheidsdienst Economie. Dat betekent dat de sociale uitkeringen en de pensioenen in juni met 2 procent omhoog gaan, en dat de weddes in de openbare sector in juli met 2 procent stijgen.

Het is van mei vorig jaar geleden dat de spilindex werd overschreden. Met andere woorden: de overheid moet twee jaar op rij hogere uitkeringen en weddes uitbetalen. Voor een volgende indexering van de uitkeringen en ambtenarenweddes is het overigens wellicht wachten tot 2019. Het Planbureau gaat in zijn recentste prognoses niet uit van een overschrijding van de spilindex in 2018.  (BELGA)