Stuurcomité Platform Fraud & Error

3 juli 2019

Op 28 juni vond in Athene een vergadering plaats van het stuurcomité van het platform “Fraud & Error” in het kader van de inwerkingtreding van de Europese coördinerende regelgeving over socialezekerheidssystemen in de kantoren van het Ministerie voor Werk, Sociale Zekerheid en Solidariteit. 

Marc Morsa en Etienne Morue (DG Besoc), die deel uitmaken van dit stuurcomité, namen zowel deel aan de werkvergaderingen van het platform als aan het uitwerken van het programma van de 5e jaarlijkse conferentie van de contactpunten, die dit jaar in oktober plaats zal vinden in Brussel. 

Verschillende punten zullen op de agenda staan, zoals o.a. de interactie tussen het platform en de nieuwe Europese Arbeidsautoriteit, de kwestie van het unieke Europese identificatienummer en de herwerking van de volgende vragenlijst Fraud & Error (boekjaar 2019, jaar 2020). 

Er zal dan ook een interactieve workshop plaatsvinden over de praktische problemen ivm de A1-documenten waarmee je je rechten kan doen gelden als je  als onderdaan van een EU-land in een ander EU-land gaat werken of heeft gewerkt.  

Strijd tegen sociale fraude: Europese en internationale samenwerking