Terugblik op de conferentie ‘Federaal Actieplan Handicap’

30 november 2022

Op dinsdag 22 november hield de FOD Sociale Zekerheid een conferentie over het 'Federaal Actieplan Handicap'. Dit plan, een initiatief van minister Karine Lalieux, belast met personen met een handicap, heeft tot doel de volledige integratie van personen met een handicap in onze samenleving te bevorderen. Het doel van deze conferentie was om met het netwerk handicap de uitvoering van dit actieplan te bespreken. 

Bemoedigende eerste resultaten! 

Deze conferentie was een gelegenheid om de eerste resultaten van dit actieplan te presenteren en feedback van de civiele samenleving te verzamelen.

Binnen de FOD Sociale Zekerheid ging het coördinatiemechanisme voor het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de Rechten van personen met een handicap aan de slag om een opvolgingskader met het federaal actieplan handicap tot stand te brengen. Op basis van de input/feedback van dit netwerk werd een eerste beoordeling gemaakt van de 145 verbintenissen in dit actieplan. Het team zorgde voor contacten met het maatschappelijk middenveld en speelde een coördinerende rol, met deze eerste volledige en kwalitatieve evaluatie als gevolg.

Na de presentatie van de resultaten was het de beurt aan mevr. Gisèle marlière van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) en mevr. Véronique Ghesquière van het gelijke kansencentrum Unia om dieper in te gaan op de uitdagingen waarmee personen met een handicap nog steeds worden geconfronteerd.

Verrijkende, inspirerende en constructieve uitwisselingen

De middag was gewijd aan het nadenken, samen met de verschillende actoren van het netwerk handicap, over de 3 thema's van dit actieplan, namelijk publieke tewerkstelling van personen met een handicap, Inclusieve publieke dienstverlening en Mainstreaming & betrokkenheid van personen met een handicap bij beleidsvorming.

Meer info