Tijdelijke crisismaatregelen overbruggingsrecht

13 januari 2022

In 2021 werd het stelsel van de tijdelijke crisismaatregelen overbruggingsrecht hervormd tot een stelsel van drie maatregelen.

Verplicht gesloten sectoren

Zelfstandigen die actief waren in verplicht gesloten sectoren, of die minstens 60% afhankelijk waren van deze sectoren en alle activiteiten tijdelijk hebben onderbroken, konden aanspraak maken op de dubbele financiële uitkering. Deze maatregel liep af op 30 september 2021.

Vanaf 1 oktober 2021 kunnen zelfstandigen die verplicht gesloten worden door de overheid, en bijgevolg elke activiteit volledig dienen te onderbreken, gedurende minstens 15 opeenvolgende dagen binnen eenzelfde maand, aanspraak maken op de enkele financiële uitkering (zie hieronder voor de bedragen). Bij een verplichte sluiting van minder dan 15 opeenvolgende dagen binnen eenzelfde maand, komen zij in aanmerking voor de helft van de toepasselijke financiële uitkering. Op 17 december 2021 besliste de Ministerraad om het bedrag van deze uitkeringen vanaf de maand december 2021 opnieuw te verdubbelen.

Omzetdaling

Zelfstandigen die een omzetverlies kennen van 40% in de kalendermaand voorafgaand aan de maand waarvoor de financiële uitkering wordt aangevraagd, ten opzichte van dezelfde kalendermaand in 2019, kunnen aanspraak maken op de (enkele) financiële uitkering. De sector waarin de zelfstandige actief is, speelt hierbij geen rol.

Voor de maanden oktober en november 2021 dient het omzetverlies 65% te bedragen. Op 17 december 2021 nam de Ministerraad de beslissing om het percentage van de omzetdaling vanaf de maand december 2021 opnieuw terug te brengen naar 40%.

Om in aanmerking te komen voor deze uitkering dienen de wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen van minstens 4 kwartalen uit de afgelopen 16 kwartalen effectief betaald te zijn. Voor startende zelfstandigen, die maximaal 12 kwartalen onderworpen zijn aan het sociaal statuut der zelfstandigen, volstaat de effectieve betaling van 2 kwartalen.

Quarantaine en zorg voor kinderen

Zelfstandigen die hun activiteiten minstens 7 dagen moeten onderbreken omwille van quarantaine of voor de zorg voor hun kinderen bij sluiting van de school of van het kinderdagverblijf, kunnen aanspraak maken op een uitkering per periode van 7 dagen onderbreking.

Voor elk van de voorziene maatregelen geldt dat zelfstandigen in bijberoep wiens wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen berekend worden op een referte-inkomen tussen 7.569,70 euro en 14.658,44 euro, alsook actieve gepensioneerde zelfstandigen, aanspraak maken op de helft van het toepasselijke bedrag van de financiële uitkering.

De maandelijkse bedragen van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht zijn de volgende:

  • Januari tot en met juni 2021: 1.291,69 euro (1.614,10 euro met gezinslast)
  • Juli tot en met augustus 2021: 1.317,52 euro (1.646,38 euro met gezinslast)
  • september tot en met december 2021: 1.343,87 euro (1.679,31 euro met gezinslast)
  • Vanaf januari 2022: 1.370,75 euro (1.712,90 euro met gezinslast)

Er wordt bovendien een cumulplafond voorzien die de mogelijkheid creëert om de uitkering in het kader van de tijdelijke crisismaatregelen overbruggingsrecht tot een bepaald bedrag te cumuleren met een vervangingsinkomen.

Op 17 december 2021 nam de Ministerraad de beslissing om deze crisismaatregelen te verlengen tot en met 31 maart 2022.

Voor alle informatie over de maatregelen en de aanvraagmodaliteiten neem je contact op met het sociaal verzekeringsfonds waarbij je aangesloten bent.

Informatie is ook terug te vinden op de website van het RSVZ via deze link: Moeilijkheden door het coronavirus | RSVZ