Tree of Trust online-event: hoe de sociale zekerheid ons door de coronacrisis heen hielp

19 oktober 2021

Wat zou er in het afgelopen anderhalf jaar van de samenleving zijn geworden zonder de sociale zekerheid?

Die prikkelende vraag is het uitgangspunt van een evenement, georganiseerd door de RSZ op 22 oktober, waarin de ministers Frank Vandenbroucke, Pierre-Yves Dermagne en David Clarinval terugkijken op de essentiële rol van de sociale zekerheid tijdens de coronacrisis. Samen met de deskundigen Geert Molenberghs, Karine Moykens en Quentin Detienne maken zij de balans op.

Onze FOD Sociale Zekerheid vervulde een cruciale rol in de monitoring van de impact van de COVID-crisis op de sociale bescherming en wijdde een bijzonder nummer van het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid aan dit thema.

Schrijf in voor de livestream

Iedereen kan het evenement volgen via een livestream. Deelnemen is gratis, maar je moet wel inschrijven. Dat kan tot 20 oktober via een onlineformulier.

Lees onze publicaties

Aftrap van de campagne Tree of Trust

Tijdens het evenement geven de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid ook het startschot van een campagne die het belang van de sociale zekerheid onderstreept: Tree of Trust.