Uitgaven sociale bescherming: waar situeert België zich?

21 september 2020

Besteedt België veel aan sociale bescherming? Deze vraag duikt regelmatig op. In een artikel in onze rubriek “Cijfers in de kijker” beschrijven we de twee meest gebruikte internationale statistische systemen (nl. ‘ESSPROS’ van Eurostat en ‘SOCX’ van de OESO) om de uitgavenniveaus tussen landen te vergelijken.

Ondanks verschillen tussen beide systemen, die beschreven worden in dit artikel, leidt een analyse van beide systemen tot eenzelfde conclusie: België heeft een hoog niveau van sociale uitgaven, maar behoort niet tot de landen met de allerhoogste uitgaven. Met een (bruto) uitgavenniveau van 27 à 28% van het BBP maken we deel uit van een bredere groep landen (waaronder Nederland en Duitsland) met een relatief hoger uitgavenniveau, maar toch lager dan sommige andere landen zoals Frankrijk, waar het uitgavenniveau meer dan 30% bedraagt.

De analyse in dit artikel heeft betrekking op de jaren 2015 tot en met 2018. In dat opzicht zal het interessant zijn om de meest recente en toekomstige ontwikkelingen op te volgen, en dan met name in het licht van de grootschalige sociale steunmaatregelen die momenteel door alle landen in het kader van de COVID-19 crisis worden genomen.

Lees verder