Uitgaven voor gezondheidszorg: nieuwe cijfers voor 2019

10 juni 2021

Jaarlijks publiceert de FOD Sociale Zekerheid ramingen van de consumptie van gezondheids- en langdurige zorgdiensten in ons land, volgens de methodologie van het System of Health Accounts (SHA – ook ‘Gezondheidsrekeningen’ genoemd). SHA is een methodologisch kader waarbinnen landen internationaal vergelijkbare ramingen opmaken en dat gebruikt wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en het Europees bureau voor statistiek (Eurostat).

Lees verder: Cijfer in de Kijker