Uitgaven voor sociale bescherming in 2020 in België

1 februari 2023

Wist je dat het grootste deel van de uitgaven voor sociale bescherming in 2020 in België naar de sociale risico’s ouderdom en ziekte/gezondheidszorg ging, net als in enkele andere vergelijkbare landen van de EU? Dit cijfer (en andere gelijkaardige cijfers) kan je terugvinden in het dashboard Financiering Sociale Bescherming van de FOD Sociale Zekerheid.