Uitgaven voor sociale bescherming: cijfers 2020

6 december 2022

In 2020 bedroegen de totale uitgaven voor sociale bescherming in België zo'n 150,2 miljard euro, of 32,9% van het bruto binnenlands product (bbp), zo blijkt uit de cijfers die door de FOD Sociale Zekerheid (DG Analyse en Monitoring) werden opgesteld. Dit is een duidelijke toename ten opzichte van 2019. 

2020 was de start van de COVID-19-pandemie, de cijfers illustreren onder meer de impact daarvan op de uitgaven en ontvangsten voor sociale bescherming. De vroege ramingen voor 2021 geven aan dat de aanhoudende crisis ook in dat jaar nog een impact had.

Als we België vergelijken met onze grootste buurlanden, merken we een vergelijkbare evolutie. In percentage van het bbp liggen de uitgaven in België weliswaar boven het EU-gemiddelde, maar onder het niveau van Frankrijk en Duitsland. Het percentage voor Nederland ligt (iets) onder dat voor België.  

Lees verder: Cijfers in de kijker