Uitgaven voor sociale bescherming: cijfers voor 2019

17 november 2021

Het 'Europees Systeem van geïntegreerde Statistieken van Sociale Bescherming' (ESSOBS) is een gemeenschappelijk kader ontwikkeld door Eurostat en de lidstaten van de Europese Unie in de late jaren 70. Dit kader is een antwoord op de nood aan een specifiek instrument om sociale bescherming in de lidstaten in kaart te brengen.

Alle lidstaten moeten deze statistieken opmaken. Voor België is het de FOD Sociale Zekerheid die deze taak op zich neemt en de gegevens aanlevert aan Eurostat.

In deze ‘Cijfers in de kijker’ presenteren we de nieuwe cijfers voor België en situeren we kort de positie van België in de Europese context.

Uitgaven voor sociale bescherming: cijfers voor 2019