Uitkeringen voor personen met een handicap: nieuwe cijfers voor 2023

11 april 2024

In deze editie van ‘Cijfers in de kijker’ zoomen we in op de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) en de integratietegemoetkoming (IT) voor personen met een handicap. Beide tegemoetkomingen worden beheerd door de Directie-generaal Personen met een handicap (DG HAN) van de FOD Sociale Zekerheid. Onlangs werden de cijfers hieromtrent geüpdatet tot en met 2023 en gepubliceerd op de website van de FOD Sociale Zekerheid.

Als we de cijfers voor de laatste 10 jaar bekijken, zien we dat het aantal rechthebbenden op een IVT en/of een IT doorheen de tijd gestaag blijft toenemen. In 2023 waren er in totaal 242.454 rechthebbenden, tegenover 230.703 rechthebbenden in 2022, wat een toename van 5,1% betekent. Ten opzichte van 2014 is het aantal rechthebbenden op een IVT en/of een IT toegenomen met 42,0%.

Tot slot focussen we op de uitgaven over de voorbije 10 jaar. Ook deze zijn toegenomen. Dit is voornamelijk te wijten aan de eerder vermelde stijging van het aantal rechthebbenden en de toename van het gemiddeld maandelijks bedrag.

Lees verder: Uitkeringen voor personen met een handicap: nieuwe cijfers voor 2023