Uitreiking Student Award

29 maart 2019

Het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid (BTSZ) organiseert jaarlijks een wedstrijd voor studenten die in hun masterproef of masterscriptie een thema uit de sociale zekerheid behandelen. De winnaar ontvangt 1000 euro en een publicatie in het BTSZ. 

Uit in totaal 26 inzendingen werden 3 thesissen geselecteerd:

  • Dorien Elsen, Non-take-up van de verhoogde kinderbijslag voor kinderen met een handicap. Ervaringen van ouders met kinderen met een gedragsstoornis, KULeuven;
  • Jonas Jespers, Kunnen economisch niet-actieve Unieburgers zich beroepen op een recht op menselijke waardigheid om een sociale minimumbescherming af te dwingen in de Unielidstaat van verblijf?, KU Leuven;
  • Sascha Vermeylen, Hoe kostendekkend is de kinderbijslag in Vlaanderen? Een vergelijking voor en na de Zesde Staatshervorming, Universiteit Antwerpen.

Op 25 maart 2019 mocht Sascha Vermeylen de eerste prijs iin ontvangst nemen van de Minister van Sociale Zaken.

Sascha Vermeylen verdiepte zich in de kinderbijslag met haar scriptie: “ Hoe kostendekkend is de kinderbijslag in Vlaanderen? Een vergelijking voor en na de Zesde Staatshervorming”. De kinderbijslag heeft vanuit historisch oogpunt als doel de kosten die een kind met zich meebrengt op te vangen. Ze vormt dan ook een potentiële hefboom om een alleenstaande werkende ouder uit de armoede te houden. 

Je kan de volledige scripties lezen op de webpagina van het BTSZ