Update analytische nota “Monitoring van de gevolgen van COVID-19 op de werkgelegenheid en de sociale bescherming en België”

2 februari 2021

De Working Group Social Impact Covid -19 (WG SIC) publiceert een update van het rapport “Monitoring van de gevolgen van COVID-19 op de werkgelegenheid en de sociale bescherming en België”.

De WG SIC bestaat uit vertegenwoordigers van de FOD Sociale Zekerheid, de FOD Werkgelegenheid en de POD Maatschappelijke Integratie, evenals vertegenwoordigers van de Belgische Openbare Instellingen voor Sociale Zekerheid (OISZ), Sigedis, Statbel, de Nationale Bank van België en het Federaal Planbureau.

Dit zijn de belangrijkste aanpassingen:

  • De cijfers van de sociale secretariaten voor december zijn beschikbaar: tijdelijke werkloosheid blijft op een constant hoog niveau in sommige sectoren (handel, industrie); aangezien er geen effect van de “tweede golf” merkbaar is, lijkt dit te wijten aan de terugval van de economische activiteit. In andere sectoren (horeca, recreatie) is er een duidelijk tweede golf-effect.
  • Jongeren, werkenden uit lagere loonklassen en kortgeschoolden lijken in december sterker oververtegenwoordigd in de tijdelijke werkloosheid dan tijdens de eerste golf. Tot november waren 393.944 werknemers gecumuleerd over 2020 meer dan 52 dagen tijdelijk werkloos geweest.
  • Tijdens de eerste weken van januari is het aantal aanwervingen in de privé-sector beperkter dan vorig jaar, maar het saldo van instroom en uitstroom in/uit tewerkstelling blijft positief. Het aantal uitzendkrachten ligt in deze periode zo’n 5 à 10% lager dan in dezelfde periode vorig jaar.
  • Volgens voorlopige gegevens bevond 10,9% van de bevolking zich in 2020 in een situatie van materiële en sociale deprivatie. Er zijn belangrijke verschillen tussen diverse categorieën, maar voor alle categorieën liggen de beschikbare cijfers op hetzelfde niveau als in 2019.
  • De tweede Covid-golf leidt in oktober tot een piek van het aantal aanvragen arbeidsongeschiktheid wegens COVID-19 (9600).  Het totaal aantal nieuwe aanvragen arbeidsongeschiktheid  stijgt echter niet uit boven het niveau van 2019.
  • Tot op 26/01/2021 werden er bij FEDRIS 15.279 aangiften van coronaslachtoffers in de zorgsector geregistreerd.

Het volledig rapport vind je op de webpagina van de WG SIC