Vade Mecum editie 2018

22 januari 2020

De editie 2018 van het “Vade Mecum van de financiële en statistische gegevens over de sociale bescherming in België” is beperkt tot de statistische gegevens over de bijdragen en de sociale prestaties van de verschillende stelsels.

De statistieken betreffen de jaren 2012 tot 2016. De gegevens die aangeduid worden met een grijze achtergrond zijn nog niet definitief vastgesteld, maar het zijn wel de meest betrouwbare gegevens die beschikbaar zijn.

De indeling in hoofdstukken wijkt licht af van die van een volledige editie. Elk hoofdstuk is beperkt tot de statistieken. De hoofdstukken 1, 2 en 3 betreffen respectievelijk het werknemersstelsel, het stelsel van de zelfstandigen en de geneeskundige verzorging. Hoofdstuk 4 geeft een samenvatting van de gegevens van de sociale bijstand

Vade Mecum 2018