Verdrag over de sociale zekerheid tussen België en Albanië van kracht op 1 januari 2016

15 december 2015

Op 1 januari 2016 zal het verdrag tussen België en Albanië betreffende de sociale zekerheid, in werking treden. De Overeenkomst regelt de toestand van de werknemers of zelfstandigen die tijdens hun loopbaan aan het Belgische of Albanese sociale zekerheidsregime waren onderworpen of die van het ene naar het andere willen overschakelen.

Daarbij komen volgende takken van de sociale zekerheid aan bod:

  • ziekte – en moederschapsverzekering;
  • arbeidsongevallen en beroepsziekten;
  • ouderdom, overlijden en invaliditeit.

De overeenkomst heeft volgende doelen:

  • de dubbele onderwerping vermijden van enerzijds de Albanezen die een beroepsbezigheid uitoefenen in België en anderzijds de Belgen in Albanië;
  • het behoud van de sociale zekerheidsrechten die in beide landen verworven werden;
  • de gelijke behandeling met de eigen onderdanen;
  • de overgang van het ene sociale zekerheidsstelsel naar het andere vergemakkelijken.

Lees hier de volledige tekst van het Verdrag (.pdf)