Verdrag sociale zekerheid met Kosovo

21 oktober 2016

Van 17 Oktober tot 21 Oktober vond de eerste onderhandelingsronde plaats tussen België en Kosovo met het oog op het afsluiten van een socialezekerheidsverdrag dat het oude verdrag met Joegoslavië moet vervangen.

De internationale overeenkomsten van sociale zekerheid dragen bij tot een vlot en vrij verkeer van personen van het ene naar het andere verdragsluitende land door de rechten op socialezekerheidsuitkeringen veilig te stellen.

België is verbonden met meer dan 50 landen door bilaterale of multilaterale coördinerende internationale instrumenten van sociale zekerheid