Vernieuwde versie portaal sociale zekerheid

28 maart 2023

Een nieuwe lente, een nieuw portaal van de sociale zekerheid! Het is het portaal zoals je het kent, maar dan opgefrist en hier en daar anders georganiseerd. 

De vernieuwing is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen de verschillende Openbare Instellingen van de Sociale Zekerheid (OISZ), gecoördineerd door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en de FOD Sociale Zekerheid. De aanpassingen zijn gebaseerd op de resultaten van een reeks gebruikerstesten. We peilen in de toekomst ook graag naar je ervaringen met deze nieuwe versie van het portaal.

Nieuwe aanpak van de pagina’s

Misschien de grootste verandering is de herschikking van de themapagina’s. De oude website bevatte een heleboel kleine pagina’s. Op de nieuwe website is de inhoud herbekeken, gestroomlijnd en over minder pagina’s verspreid.

Je krijgt nu voor elk onderwerp een inleiding die je oriënteert, met daaronder uitklapbare detailteksten voor wie verdere informatie wil. Het is ook in die uitklapbare teksten dat je de bevoegde instelling van de sociale zekerheid en relevante onlinediensten ziet staan.

Nieuwe home

Op de homepagina vind je nog steeds prominent de 8 thema’s van de sociale zekerheid voor burgers. Een grote banner vestigt je aandacht op de onlinediensten, en onderaan de pagina vind je de nieuwsberichten.

In de rubriek Uitgelicht zie je standaard de blokjes ‘België verlaten’ en ‘Over de sociale zekerheid’ staan, maar het is ook daar dat je links naar tijdelijke informatie zal zien verschijnen als de situatie daarom vraagt.

Nieuw menu

Het menu van de site is herschikt. Het hoofdmenu biedt je nu rechtstreeks toegang tot de thema’s en de onlinediensten. De zoekmotor en een link naar de contactpagina hebben er ook een plaats in gekregen en springen nu meer in het oog. De aanmeldlink en de link naar My e-Box zijn naar het kleine menu helemaal bovenaan de pagina verhuisd.

Nieuwe zoekmotor

De website heeft een nieuw zoeksysteem. Voer meerdere termen in om een preciezer resultaat te krijgen. Om je vlotter terecht te komen bij de inhoud die je zoekt, kan je je zoekresultaten nu ook verfijnen met filters. Er zijn filters voor types inhoud (nieuwsberichten, webpagina’s en onlinediensten), filters per thema en filters per doelpubliek (werknemers, zelfstandigen en ambtenaren).

Andere aanpassingen

De coronapagina die tot voor kort toegankelijk was via de homepagina is geschrapt omdat de meeste coronamaatregelen intussen opgeheven zijn. Je vindt wel nog coronaspecifieke inhoud in de corona-FAQ op de website van Fedris en in de FAQ over de impact van corona op je vakantiegeld op de website van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV).

De banner van GovApp is van de home verdwenen. Deze app, waarin je veilig berichten van de overheid ontvangt, heeft nu een eigen GovApp-pagina bij de onlinediensten.

Over het portaal van de sociale zekerheid

Het portaal Burger brengt actuele en betrouwbare informatie over rechten en plichten op vlak van sociale zekerheid samen. Het portaal maakt het voor jou eenvoudiger om praktische informatie en onlinediensten op te zoeken die door verschillende instellingen beheerd worden. Zo is de site de ideale toegangspoort voor informatie over jouw Belgische sociale zekerheid.

Gebruik de onlinediensten om zelf je bijslagen, uitkeringen of vergoedingen te berekenen, simulaties te maken of je dossiers online te bekijken. Meld je bij de beveiligde diensten aan met je eID of via itsme. Zo is je privacy gegarandeerd.
 

Portaalsite sociale zekerheid - Burger