Vlaams Zorgkrediet – gevolgen voor zelfstandigen

27 november 2018

Personeelsleden van de Vlaamse openbare sector kunnen dankzij het Vlaams zorgkrediet een onderbrekingsuitkering krijgen wanneer zij tijdelijk stoppen met werken om een opleiding te volgen of voor een ziek familielid te zorgen. Alle voorwaarden en modaliteiten vind je op de site van het Startpunt voor werk en sociale economie.

Sociaal statuut als zelfstandige

Onder bepaalde voorwaarden mag je de onderbrekingsuitkeringen van het Vlaams zorgkrediet cumuleren met zelfstandige inkomsten.

Het Vlaams zorgkrediet kan gevolgen hebben voor je sociaal statuut als zelfstandige. Onderbreek je in het kader van het Vlaams Zorgkrediet je arbeidsprestaties volledig, dan word je als zelfstandige in hoofdberoep beschouwd  en moet je de bijbehorende sociale bijdragen betalen. Dat komt omdat de periode waarin je je werk onderbreekt met het Vlaams Zorgkrediet nog niet wordt beschouwd als een periode van tewerkstelling voor je pensioen.

Hoe vermijd je dat je plots retroactief als zelfstandige in hoofdberoep beschouwd wordt voor de periode van je zorgkrediet? Breng gewoon je sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen op de hoogte zodra je Vlaams zorgkrediet is toegekend.

Impact op je pensioen

Gebruik maken van het Vlaams zorgkrediet heeft dus ook gevolgen voor je pensioen. Neem contact op met de Federale Pensioendienst om te weten wat de impact voor jou is.