VN conferentie: Rechten van Personen met een Handicap

1 juli 2019

Van 11 tot 13 juni vond op de hoofdzetel van de VN te New York de jaarlijkse conferentie over het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap plaats (UNCRPD). Op Belgisch niveau speelt onze FOD een sleutelrol bij de voorbereiding en de opvolging van deze conferentie.

Het thema van dit jaar was: ‘Ensuring inclusion of persons with disabilities in a changing world through the implementation of the CRPD'. Dit komt onder meer aan bod tijdens de verschillende rondetafelgesprekken:

  • Technology, digitalization and ICTs for the empowerment and inclusion of persons with disabilities
  • Social inclusion and the right to the highest attainable standard of health
  • Inclusion of persons with disabilities in society through participation in cultural life, recreation, leisure and sport

Meer informatie over de conferentie
Meer informatie over het UNCRPD