VN conferentie Rechten van Personen met Handicap

14 juni 2017

Van 13 tot 15 juni vindt op de hoofdzetel van de Verenigde Naties te New York de jaarlijkse conferentie over het VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap plaats (UNCRPD). Op het Belgisch niveau speelt de FOD Sociale Zekerheid een sleutelrol bij de voorbereiding en de opvolging van deze conferentie. 

Dit evenement bevordert de uitvoering van het Verdrag en geeft de betrokken actoren (overheden, internationale instellingen en de organisaties die de personen met een handicap vertegenwoordigen) de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen.

Het thema van dit jaar luidt: “The Second Decade of the CRPD: Inclusion and full participation of persons with disabilities and their representative organizations in the implementation of the Convention”. Dit komt aan bod tijdens de verschillende rondetafelgesprekken met als thema's:

  • onderzoek van de impact van meervoudige discriminatie van personen met een handicap en promotie van de ondersteuning van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Conventie;
  • inclusie en volledige deelname van personen met een handicap aan humanitaire acties;
  • promotie van inclusieve stedelijke ontwikkeling en implementatie van de Nieuwe Stedelijke Agenda.

Meer informatie over de conferentie

Meer informatie over het UNCRPD