Wat zijn jouw ervaringen met auteursrechten en naburige rechten?

1 juni 2022

Het auteursrecht beschermt de makers van originele werken. Naburige rechten zijn de rechten van de uitvoerende kunstenaars. Het doel is telkens het beschermen van de artistieke bijdrage of financiële bijdrage die wordt geïnvesteerd in literaire en artistieke creatie of uitvoering.

In heel wat domeinen van de kunsten spelen auteursrechten en naburige rechten een belangrijke rol. Zowel de overdracht als de exploitatie van deze rechten leveren inkomsten op voor de kunstenaar.

Lees verder en deel je ideeën op het participatieplatform WITA

Op 14 juni gaat WITA live met de ministers Vandenbroucke en Dermagne, van 19 tot 2130u. Schrijf je in!