We beperken de impact van het coronavirus op onze dienstverlening.

Persbericht
13 maart 2020

Om de continuïteit van onze dienstverlening te verzekeren, blijven we aan de slag. Volledig in de geest van onze cultuur van plaats- en tijdsonafhankelijk werken, zal dit voortaan nog meer vanuit telewerk gebeuren. Nu wordt dit systeem tijdelijk uitgebreid naar meer dan de gangbare 3 dagen per week.

Alle door de FOD Sociale Zekerheid georganiseerde opleidingen, workshops, interne en externe evenementen worden uitgesteld naar een latere datum. 

Contacten met personen met een handicap worden zoveel mogelijk op afstand verzorgd. Vanaf maandag 16 maart vervangen we de zitdagen van onze sociaal assistenten in jouw buurt door telefonische vragenuurtjes. De consultatie bij onze artsen om de impact van de handicap te evalueren, vervangen we zoveel mogelijk door beslissingen op stuk. Meer informatie vindt u op de website van de DG Personen met een handicap:  www.handicap.belgium.be

Deze tijdelijke maatregelen worden genomen tot en met 31 maart 2020. Ze kunnen worden verlengd naargelang de evolutie van de situatie.

Voor algemene informatie over de maatregelen ter preventie van het CORONA-virus kan u terecht op de website www.infocoronavirus.be/nl.