WEBINAR Klimaatverandering en sociale bescherming

19 februari 2024

Op vrijdag 8 maart om 10 uur presenteert dr Koen Vleminckx online de metapaper ‘De uitdaging van de klimaatverandering: hoe kunnen sociale bescherming en arbeids- en werkgelegenheidsmaatregelen aanpassing en mitigatie ondersteunen?’

Een proactief arbeidsmarktbeleid en een goed ontwikkeld socialebeschermingsstelsel kunnen niet alleen helpen om sociaaleconomische schokken als gevolg van klimaatverandering op te verzachten, maar kunnen ook de aanpassing aan de klimaatverandering ondersteunen en een sociaal rechtvaardige groene transitie onderbouwen.

Sommige beproefde recepten, die bijvoorbeeld tijdens de COVID-19-pandemie hun nut hebben bewezen, kunnen daarbij ongetwijfeld opnieuw van nut zijn. Maar klimaatverandering is ook een belangrijke drijvende kracht achter beleidsinnovatie geworden, hier en in de rest van de wereld. Aangezien sommige regio's in de wereld al tientallen jaren te maken hebben met de gevolgen van klimaatverandering, hebben ze al enige beleidservaring opgedaan met sociaaleconomische aanpassing aan klimaatverandering. We kunnen dus ook van hen leren.

Schrijf je in voor de verhelderende online sessie van 8 maart vanaf 10 uur via het online formulier

Wie inschrijft ontvangt binnenkort een link (Teams)

De sessie is gemengd Nederlands/Frans

Na de presentatie is er tijd voorzien voor vragen.

Over SOCIEUX+

SOCIEUX+ EU Expertise over Sociale Bescherming, Arbeid en Werkgelegenheid is een faciliteit voor technische samenwerking opgericht en medegefinancierd door de Europese Unie.  De algemene doelstelling is het uitbreiden en verbeteren van de toegang tot betere werkgelegenheidskansen en inclusieve socialebeschermingsstelsels. 

Gebaseerd op het peer-to-peer uitwisselingsmodel, deelt SOCIEUX+ kennis, beste praktijken en ervaring door het mobiliseren van Europese openbare deskundigen voor samenwerkingsactiviteiten op korte termijn. SOCIEUX+ is resultaatgericht en vraaggestuurd en beantwoordt aan de verzoeken van overheidsinstellingen en sociale partners in meer dan 160 in aanmerking komende landen en gebieden.

De faciliteit wordt geïmplementeerd door een partnerschap bestaande uit Expertise France (de leider van het partnerschap), de Belgische Internationale Samenwerking voor Sociale Bescherming (Belincosoc), het Belgisch Ontwikkelingsagentschap (Enabel) en de Internationale en Ibero-Amerikaanse Stichting voor Bestuurszaken en Overheidsbeleid (FIIAPP).

Meer informatie: https://socieux.eu/