Winnaar Student Award 2021

12 juli 2022

Het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid is al 60 jaar lang een belangrijk forum voor zowel academische experten als beleidsexperten om bevindingen van wetenschappelijk, beleidsvoorbereidend en beleidsevaluerend onderzoek uit te wisselen. Het was van bij aanvang de missie van het Tijdschrift om de sociale zekerheid “te verdedigen en te verduidelijken”. Alhoewel het Tijdschrift wordt uitgegeven door de FOD Sociale Zekerheid (in uitvoering van een KB van 27 januari 1959) is het een onafhankelijk wetenschappelijk en “peer reviewed” Tijdschrift, dat zowel input heeft vanuit de administratie, de Europese instellingen, als de academische wereld.

De Student Award van het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid is een relatief recent gezamenlijk initiatief van de FOD Sociale Zekerheid en de redactieraad van het Tijdschrift. De Award wordt sinds 2017 toegekend en zet masterscripties over sociale zekerheid en sociale bescherming in de kijker. Het is immers heel belangrijk dat jongeren in ons land zich blijven verdiepen in onze sociale zekerheid, zodat zij die in de nabije toekomst mee gestalte kunnen geven. De sociale zekerheid heeft niets van haar relevantie verloren. Dat is nogmaals gebleken tijdens de Coronacrisis.

Er waren dit jaar maar liefst 21 inzendingen. Ze komen uit alle landsdelen en vanuit zeer diverse disciplines. Deze brede waaier weerspiegelt het uitgangspunt van het Tijdschrift om vanuit een multidisciplinaire opstelling een gediversifieerde benadering van de maatschappelijke uitdagingen weer te geven.

De drie laureaten van 2021 zijn:

1. Lisa Castelein - Zorgarbeid = geen arbeid? De kwetsbaarheid van deeltijdse werknemers in de sociale zekerheid

2. Ruth Sierens - Vrijheidsbeperkingen binnen woonzorgcentra

3. Servais de Meeûs d’Argenteuil  - The politics of pensions in Belgium from 2014 to 2020: the inability to implement structural reforms

Bekijk de video met minister Frank Vandenbroucke om te weten wie van deze drie de Student Award 2021 heeft gewonnen! De winnaar licht tenslotte de winnende masterscriptie verder toe.

Voor het academiejaar 2022 is inmiddels een nieuwe oproep gelanceerd: Student Award BTSZ 2022