Working in the Arts: brede raadpleging van de kunstensector

27 april 2021
Concertpubliek

De regering besliste werk te maken van een verbetering van het Kunstenaarsstatuut. In samenwerking met de beleidscellen Werk, Sociale Zaken en Zelfstandigen faciliteert en ondersteunt de FOD Sociale Zekerheid de consultatie van de culturele sector via een digitaal platform. Dit project heet Working in the Arts (WITA).

Het project omvat drie werven:

  1. Participatieproject:  een innovatieve manier om de brede sector te bereiken en te motiveren.  Overleg en debat in de breedte via een digitaal platform.
  2. Technische werkgroep: experten onderzoeken de concrete uitdagingen en voorstellen en formuleren wetsvoorstellen.
  3. Wetgevend traject: tenslotte wordt het concrete hervormingsvoorstel voor advies en goedkeuring voorgelegd aan de sociale partners en het parlement. Er wordt een budgettaire impact berekend.

Thema’s van het overleg

In eerste instantie starten we een breed overleg met alle actoren uit de sector. Het algemene thema is: wat betekent het om te werken in de culturele sector? Daarnaast is er ook aandacht voor klassieke thema’s uit de sociale zekerheid als werkloosheid, pensioen, ziekteregeling, vakantieregeling, …

In een eerste fase tijdens het voorjaar komen de thema’s werkloosheid, werking van de Kunstenaarscommissie en de Kleine Vergoedingsregeling aan bod. Andere thema’s als genderproblematiek, internationale kunstenaars, auteursrechten, pensioen, … komen later op de agenda.

Deelnemen

Ben je betrokken bij een of meerdere aspect(en) van het Kunstenaarsstatuut, wil je deelnemen aan het overleg en wil je mee je schouders zetten onder een concrete verbetering van de socio-economische positie van kunstenaars?

Registreer je dan op het overlegplatform Working in the Arts . Op die manier blijf je op de hoogte van de toekomstige debatten, raadplegingen en voorstellen. Je kan er al meteen zelf voorstellen publiceren en reageren op andere ideeën. Via de nieuwsbrief van het platform blijf je op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Meer informatie op de website van de FOD Sociale Zekerheid.