Workshop Social Impact of Migration

1 maart 2016

Voor het project SIMs (Social Impact of Migration) organiseerde de FOD Sociale Zekerheid, samen met de partnerinstellingen van het SIMs-netwerk (FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, de Dienst Vreemdelingenzaken/FOD Binnenlandse Zaken en de POD Maatschappelijke Integratie) de workshop "Principes en uitdagingen van vrij verkeer van EU-burgers".

Actuele thema's als "Het vrij verkeer naar het Verenigd Koninkrijk in vraag gesteld" en "Schijnzelfstandigen van Europese origine" kwamen aan bod in de debatten.

De workshop illustreerde de noodzaak van een transversale aanpak van de uitdagingen door vrij verkeer van EU-burgers. Steeds meer is een gecoördineerde aanpak nodig om het sociaal beleid correct toe te passen zodat de gevolgen van de strategieën, reglementeringen en acties voor elk domein in kaart gebracht kunnen worden. 

Tijdens deze workshop werd de SIMs-methode van aanpak toegepast: open, transversaal, informeel, lean, innoverend, aanvullend op de bestaande structuren en procedures.

SIMs project