Zelfstandigen: wijzigingen overbruggingsrecht en tijdelijke crisisbepalingen

11 oktober 2021

De wet van 22 december 2020 voerde een nieuwe crisisregeling voor zelfstandigen in, op basis van drie pijlers.

De eerste pijler is een tijdelijke crisismaatregel voor de zelfstandigen die hun zelfstandige activiteit verplicht volledig moeten onderbreken door de sanitaire maatregelen genomen door de overheden. 

De tweede pijler voorziet een tijdelijke ondersteuning van de zelfstandigen die door de crisis geconfronteerd worden met een daling van hun economische rendabiliteit en dus een aanzienlijk inkomstenverlies

De derde pijler is een tijdelijke maatregel voor zelfstandigen in quarantaine of zelfstandigen die hun zelfstandige activiteit volledig moeten stopzetten omdat zij voor hun kind(eren) moeten zorgen als gevolg van de quarantaine van een klas of de sluiting van de school/de opvang.

Een ontwerp van KB voorziet nu in de verlenging van de tweede en de derde pijler.

Lees verder