Nieuws News' RSS feed

 • 27 juli 2017
  In 2016 hadden 661.818 personen bij de FOD Sociale Zekerheid een erkenning van hun handicap. Dit blijkt uit het jaarverslag 2016 van de Directie-generaal (DG) Personen met een handicap.
 • 25 juli 2017
  De FOD Sociale Zekerheid werkt samen met de andere Belgische instellingen die belast zijn met het integratiebeleid voor personen met een handicap aan de implementatie in België van de European Disability Card.
 • 20 juli 2017
  De FOD Sociale Zekerheid, het Contact Center van de DG Personen met een handicap en de medische dienst zijn gesloten op 21 juli.
 • 14 juli 2017
  De Conference of State Parties (COSP) is de jaarlijkse samenkomst van alle staten die het VN Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (UNCRPD) geratificeerd hebben. De FOD Sociale Zekerheid neemt er telkens deel aan.
 • 6 juli 2017
  De Kunstenaarscommissie, in haar nieuwe vorm, publiceerde net het eerste jaarverslag. Dat verslag presenteert de werking van de Commissie en geeft een overzicht van het gedane werk sinds de oprichting.