Nieuws News' RSS feed

 • 11 maart 2020
  De FOD Economie publiceert een nieuwe editie van de brochure “Zelfstandige worden” op haar website.
 • 4 maart 2020
  Op 11, 12 en 13 maart 2020 organiseert de FOD Sociale zekerheid samen met de Universiteit Antwerpen een workshop voor experten omtrent non take-up en coverage.
 • 25 februari 2020
  Het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid (BTSZ) informeert de actoren in de sociale sector over de sociale bescherming in België, met aandacht voor de Europese context.
 • 19 februari 2020
  IDEA Consult voerde in opdracht van de FOD Sociale Zekerheid een studie (NL) uit over de “Impact combinatie werk en gezin” (2018).
 • 12 februari 2020
  De FOD Sociale Zekerheid publiceert de nieuwe editie van de ESSOBS-brochure (Europees Systeem van geïntegreerde Statistieken van de Sociale Bescherming) met een overzicht van de bijgewerkte cijfers van de Belgische en Europese sociale bescherming.