Nieuws News' RSS feed

 • 28 september 2018
  In het kader van een opleidingsmodule gecoördineerd door de Franse “Ecole nationale d’Administration” (ENA) zorgde de FOD Sociale Zekerheid vandaag 28 september voor een presentatie over het Belgisch stelsel van sociale zekerheid en zijn uitdagingen
 • 27 september 2018
  In 2017 heeft de Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) verschillende adviezen gegeven die een belangrijke impact hebben gehad op het vrijwilligerswerk:
 • 25 september 2018
  De Federale Adviesraad voor Ouderen heeft tot taak om advies uit te brengen over de tot de bevoegdheid van de federale overheid behorende aangelegenheden met betrekking tot de pensioenen, de gelijkheid van kansen, de sociale integratie en de bestrijd
 • 21 september 2018
  De FOD Sociale Zekerheid en de POD Maatschappelijke Integratie hebben een Libanese delegatie ontvangen voor een driedaags studiebezoek op 19-21 september 2018 in het kader van een door de EU gefinancierd project.
 • 21 september 2018
  Anne Vanderstappen, administrateur-generaal van de Rijksdienst voor sociale verzekering van zelfstandigen (RSVZ), overhandigde op maandagavond 17 september tijdens een officiële drink in aanwezigheid van de laureaten de 15 ideeën van het #IMPROVER-pl