Nieuws News' RSS feed

 • 13 december 2017
  De FOD Sociale zekerheid stelt de nieuwe editie van de ESSOBS-brochure voor. Ze bevat een overzicht van de bijgewerkte cijfers van de Belgische en Europese sociale bescherming.
 • 12 december 2017
  De edities 2016/3 en 4 van het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid (BTSZ) zijn gepubliceerd. Je leest er onder meer volgende bijdragen in:
 • 12 december 2017
  Volgens verschillende studies bestaat er een aanzienlijke groep mensen die wel degelijk recht hebben op uitkeringen of tegemoetkomingen maar ze niet aanvragen. Dat fenomeen wordt "non-take up" (NTU) genoemd.
 • 7 december 2017
  Vandaag vergaderen de ministers van de Europese Unie bevoegd voor tewerkstelling en sociale zaken (EPSCO) in Luxemburg om de dossiers te bespreken die het Ests Voorzitterschap heeft voorgesteld.
 • 6 december 2017
  In het kader van het EU-CHINA Social Protection Reform Project ontving de FOD Sociale Zekerheid, in nauwe samenwerking met de POD Maatschappelijke Integratie en de OCMW’s van Gent en Sint-Gillis, op 5 en 6 december 2017 een Chinese delegatie van het