Nieuws News' RSS feed

 • 25 september 2018
  De Federale Adviesraad voor Ouderen heeft tot taak om advies uit te brengen over de tot de bevoegdheid van de federale overheid behorende aangelegenheden met betrekking tot de pensioenen, de gelijkheid van kansen, de sociale integratie en de bestrijd
 • 21 september 2018
  De FOD Sociale Zekerheid en de POD Maatschappelijke Integratie hebben een Libanese delegatie ontvangen voor een driedaags studiebezoek op 19-21 september 2018 in het kader van een door de EU gefinancierd project.
 • 21 september 2018
  Anne Vanderstappen, administrateur-generaal van de Rijksdienst voor sociale verzekering van zelfstandigen (RSVZ), overhandigde op maandagavond 17 september tijdens een officiële drink in aanwezigheid van de laureaten de 15 ideeën van het #IMPROVER-pl
 • 11 september 2018
  Op 1 september 2018 is de Overeenkomst betreffende sociale zekerheid tussen België en Turkije (11 april 2014) in werking getreden. Met Turkije bestond er reeds een verdrag, maar dat dateerde van 1966.
 • Persbericht
  4 september 2018
  De maatregel van de ‘nulbijdrage’ of eerste aanwerving zonder werkgeversbijdragen is een succesverhaal.