Nieuws News' RSS feed

 • 18 januari 2018
  Het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid organiseert jaarlijks een wedstrijd voor masterproef of masterscriptie “Student Award BTSZ” met een prijs van 1000 EUR en publicatie in het BTSZ.
 • 5 januari 2018
  De ministerraad besliste tot de overdracht van de opdrachten van de Directie-generaal Oorlogsslachtoffers van de FOD Sociale Zekerheid naar de Federale Pensioendienst en naar het Algemeen Rijksarchief, vanaf 1 januari 2018.
 • 22 december 2017
  De FOD, de diensten van de DG Personen met een Handicap en de Medische dienst zijn gesloten van zaterdag 23 december 2017 tot en met maandag 1 januari 2018.
 • Persbericht
  21 december 2017
  De FOD Sociale Zekerheid maakt op basis van het Europees systeem van geïntegreerde statistieken voor de sociale bescherming (ESSOBS) jaarlijks een analyse van de sociale bescherming in België.
 • 15 december 2017
  Op 15 december heeft de Europese Raad groen licht gegeven voor het begin van de tweede fase in de BREXIT onderhandelingen, namelijk de toekomstige relatie tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Unie (EU).