Nieuws News' RSS feed

 • 15 juli 2016
  De Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt formuleert 6 concrete aanbevelingen, zoals administratieve vereenvoudiging, het opstellen van een actieplan en het verder zetten van de bewustmaki
 • 5 juli 2016
  Bij het Studiecentrum voor Ondernemerschap Odisee (SVO) loopt een academisch onderzoek onder regie van Prof. Dr. Johan Lambrecht over het lot en de continuïteit van de gefailleerde.
 • 5 juli 2016
  Vanaf 1 juli 2016 verandert de Directie-generaal Personen met een handicap haar aanvraagprocedure voor tegemoetkomingen. Voortaan hoef je niet langer papieren formulieren op te halen in je gemeente. De aanvraag gebeurt volledig online.
 • 27 juni 2016
  Waarom vragen mensen in armoede de rechten niet waarop ze beroep kunnen doen? Of waarom verkrijgen ze hun rechten niet wanneer ze deze vragen?
 • 22 juni 2016
  De Federale Adviesraad voor ouderen (FAVO) publiceert haar Jaarverslag 2015, dat een overzicht geeft van zijn werkzaamheden.