Nieuws News' RSS feed

 • 22 november 2017
  Onze FOD vertegenwoordigt België in het Europees Sociaal Beschermingscomité (SPC) dat de Europese Raad van Ministers van Sociale Zaken ondersteunt.
 • 22 november 2017
  De nieuwe versie van onze brochure "Alles wat je altijd wilde weten over de sociale zekerheid" staat nu online. Ze verklaart in duidelijke taal wat je moet weten over de Belgische sociale zekerheid.
 • 21 november 2017
  De Europese pijler van sociale rechten die op 17 november officieel werd ondertekend op de sociale top in Göteborg, "is geen gedicht, maar een programma", aldus voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker.
 • 16 november 2017
  Op 1 januari 2018 gaat de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden (HVKZ) op in twee andere instellingen van sociale zekerheid: de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV).
 • 13 november 2017
  Op 8 en 9 november werden de onderhandelingen tussen België en Kosovo verder gezet, fit met het oog op het afsluiten van een socialezekerheidsverdrag dat het oude verdrag met Joegoslavië moet vervangen.