Nieuws News' RSS feed

 • 17 februari 2017
  De FOD Sociale zekerheid publiceert de nieuwe editie van de brochure ESSOBS data 2014 (Europees systeem van geïntegreerde statistieken voor de sociale bescherming).
 • 30 januari 2017
  Uit een studie van Acerta bij 2.000 zelfstandigen blijkt dat een derde van de Belgische zelfstandigen ontevreden is over zijn werk-privébalans.
 • 24 januari 2017
  Als een arbeidsrelatie onduidelijk is, kan de Commissie Arbeidsrelaties over de aard ervan beslissen. Zij bepaalt of iemand als zelfstandige of als werknemer moet worden beschouwd.
 • 20 januari 2017
  Op 23 januari neemt de DG Personen met een handicap een nieuw softwarepakket in gebruik om de aanvragen te behandelen. Het 0800-nummer zal daarom uitzonderlijk gesloten zijn op die dag.
 • 6 januari 2017
  De nieuwe editie van het Belgisch Tijdschrift voor Sociale zekerheid bevat, naast een bijdrage van Frank Vandenbroucke over Sociaal beleid in de muntunie ook diverse artikels over de 20ste verjaardag van het Handvest van de Sociaal Verzekerde.