Nieuwsbrief

Social news

De Social News bevat informatie voor een publiek van professionals. Naast algemene informatie is er extra aandacht voor congressen, administratieve informatie, gespecialiseerde publicaties, enz. van de FOD Sociale Zekerheid. Abonneren is gratis.

Abonneer je nu!

 

E-news

De E-news verzamelt maandelijks het belangrijkste nieuws van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid (OISZ) en de FOD Sociale Zekerheid. De E-news bevat informatie over de sociale zekerheid voor een ruim publiek. Abonneren is gratis.

Abonneer je nu!