Opvolging impact van de Brexit op de sociale zekerheid in coördinatie met Buitenlandse Zaken, Europese Commissie en Belgische partners.

Opvolging van de discussies rond BREXIT op EU niveau.

Deelname aan de BREXIT discussies inzake Sociale Zekerheidscoördinatie, via vertegenwoordiging door FOD Buitenlandse Zaken of via technische werkgroepen op EU niveau. Bij ontbreken onderhandelde oplossing op EU niveau, opstart van bilaterale onderhandelingen met het VK tot vrijwaring van de opgebouwde sociale rechten van betrokken burgers.

Brexit
Victor Hortaplein 11
Brussel 1060
BE
Bijdragen innen