75 jaar sociale zekerheid

Op 28 december 1944, terwijl de Slag om de Ardennen nog in alle hevigheid woedde, werd in Brussel de ‘Besluitwet betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders’ ondertekend. Onze sociale zekerheid is na 75 jaar een monument geworden dat nog elke dag de sociale bescherming van onze burgers garandeert wanneer zij met sociale risico’s worden geconfronteerd.

Het is dan ook een levend monument. Dat betekent ook dat elke generatie de plicht draagt om het systeem waar nodig aan te passen aan de uitdagingen en noden van haar tijd.

Enkel wanneer we actief de financiële houdbaarheid met de sociale doelmatigheid van de sociale zekerheid blijven verzoenen, zullen we over 25 jaar de honderdste verjaardag van onze sociale zekerheid kunnen vieren.

(Fragment uit “De (r)evolutie van de sociale zekerheid: 1944 tot nu.” (.pdf) - Koen Vleminckx)

Ter gelegenheid van deze verjaardag zetten we enkele aspecten en projecten in de kijker:

  • Interview met psychiater Dirk De Wachter over de verwezenlijkingen van en de uitdagingen voor de sociale zekerheid vandaag.
  • Enkele videofilms over verwezenlijkingen van de sociale zekerheid, gerealiseerd ter gelegenheid van het World Social Security Forum dit voorbije jaar.
  • Een speciale editie van het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, gewijd aan de verjaardag (in voorbereiding)
  • De website van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid naar aanleiding van hun eigen verjaardag, die samenvalt met die van de sociale zekerheid algemeen.