Pers

De persdienst van de FOD Sociale Zekerheid is het centrale aanspreekpunt voor journalisten met vragen voor de FOD over zijn werking of zijn opdrachten. Hij is 7d/7 bereikbaar per e-mail of telefonisch.

Dit telefoonnummer is bestemd voor journalisten. Gelieve het niet te gebruiken als je geen journalist bent. Als burger kan je terecht op onze andere nummers.

Persberichten

  • Persbericht
    22 september 2014
    Op 1 oktober 2014 wijzigt de regelgeving inzake het huispersoneel. Door de wijziging zijn voortaan voor alle huispersoneel socialezekerheidsbijdragen verschuldigd.
  • Persbericht
    1 augustus 2014
    Om het welzijn en de goede arbeidsomstandigheden aan boord van schepen te garanderen is een nieuw protocolakkoord afgesloten tussen de FOD Mobiliteit en Vervoer, de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en de FOD Sociale Zekerheid.