Orientez-moi (SPW)

Medefinanciering door de minister van de Waalse Overheidsdienst. 

Als onderdeel van de preventie van werkgerelateerde psychische aandoeningen wil de Waalse Overheidsdienst (SPW) een begeleidingsnetwerk opzetten dat bestaat uit interne deskundigen om ambtenaren die lijden aan burn-out door te verwijzen en te begeleiden. Dit netwerk zal de primaire preventie binnen de organisatie versterken. 

De werknemers kunnen zich in alle discretie tot één contactpunt richten. Het doel is om een eerstelijns luisterend oor te bieden om het verzoek van de werknemer beter te begrijpen en hem de juiste begeleiding te kunnen bieden. Deze begeleiding zal worden verzekerd door het netwerk dat een gemeenschappelijk interventiebeleid heeft gedefinieerd en dat met name de bestaande instrumenten binnen de organisatie mobiliseert (beoordeling van competenties, psychosociale follow-up, hulp aan zorgbehoevenden, gepersonaliseerde sociale bijstand, verzoening, bemiddeling, professioneel heroriëntatiegesprek, coaching, ...).

Het project beoogt de werknemers van de Waalse Overheidsdienst een gecoördineerde en multidisciplinaire hulp aan te bieden.

Info: Emmanuelle Rappe – 081 33 35 68– emmanuelle.rappe@spw.wallonie.be

In het Storybook van dit project vind je meer informatie over achtergrond en context, doelstellingen en concrete resultaten.

SPW Storybook (.pdf)

In de zip file vind je verschillende instrumenten van en over het project zoals preventie-instrumenten, gebruikte methodologie, posters, flyers, … 

Tools & outputs (.zip)

Om de integratie van de verschillende acties ter versterking van de preventie van arbeidsgerelateerde mentale aandoeningen te stimuleren, is een "geïntegreerd preventiekader" ontwikkeld. De projectcoördinatoren werd gevraagd hun proefproject in dit kader te positioneren. U vindt dit document hieronder. 

Geïntegreerd preventiekader (.pdf)