We care for you (ASZ)

We care for you (Algemeen Stedelijk Ziekenhuis (ASZ))

We care for you… Het nieuwe mantra dat geleidelijk aan zijn intrede doet in het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis (ASZ) staat voor een geïntegreerde zorg voor alle medewerkers van het ASZ en de VZW. Kaderend binnen het welzijnsbeleid en voortbouwend op het aanwezigheidsbeleid wil de werkgroep burn-out preventie zich richten op mentale werkgerelateerde aandoeningen. De leden van het preventieteam krijgen hiertoe een doorgedreven opleiding. 

Met deze bagage op zak zullen zij de eerste aanspreekpunten zijn op de verschillende campussen. Zij bieden een luisterend oor, geven advies, doch verwijzen ook door naar professionele hulpverlening en naar het Medisch Sociaal Team (MST), bestaande uit de arbeidsgeneesheer, de personeelsdirecteur, een lid van HR, de vertrouwenspersoon en een lid van de werkgroep burn-out preventie. De trein die gevormd wordt met het MST garandeert dat er tevens beleidsmatige en organisatorische acties kunnen ondernomen worden ter preventie dan wel curatie van werkgerelateerde mentale aandoeningen die het individuele niveau overstijgen. Daarenboven bieden we intervisies aan de leidinggevenden aan. Alle afdelingen krijgen tevens, op teamniveau, een opleiding, gekoppeld aan een online tool om dit leertraject permanent te continueren.

Info: Karolien Kerckhofs – 053 76 68 29 – karolien.kerckhofs@asz.be

In het Storybook van dit project vind je meer informatie over achtergrond en context, doelstellingen en concrete resultaten.

Storybook We Care For You! (.pdf)

In de zip file vind je verschillende instrumenten van en over het project zoals preventie-instrumenten, gebruikte methodologie, posters, flyers, … 

Tools & outputs (.zip)

Om de integratie van de verschillende acties ter versterking van de preventie van arbeidsgerelateerde mentale aandoeningen te stimuleren, is een "geïntegreerd preventiekader" ontwikkeld. De projectcoördinatoren werd gevraagd hun proefproject in dit kader te positioneren. U vindt dit document hieronder. 

Geïntegreerd preventiekader (.pdf)