Projecten

  • Opvolging impact van de Brexit op de sociale zekerheid in coördinatie met Buitenlandse Zaken, Europese Commissie en Belgische partners.

    Opvolging van de discussies rond BREXIT op EU niveau.

    Deelname aan de BREXIT discussies inzake Sociale Zekerheidscoördinatie, via vertegenwoordiging door FOD Buitenlandse Zaken of via technische werkgroepen op EU niveau. Bij ontbreken onderhandelde oplossing op EU niveau, opstart van bilaterale onderhandelingen met het VK tot vrijwaring van de opgebouwde sociale rechten van betrokken burgers.

  • De kunstenaarskaart, het kunstenaarsvisum en de zelfstandigheidsverklaring zijn nu ook online aan te vragen. Sinds mei 2019 is de webapplicatie van de Commissie Kunstenaars van de FOD Sociale Zekerheid beschikbaar op www.artistatwork.be en in de onlinediensten van het portaal van de sociale zekerheid / burger.

Pages