Projecten

  • De FOD Sociale Zekerheid verzamelt, verwerkt en analyseert uiteenlopende cijfergegevens over de sociale bescherming in België: het aantal rechthebbenden per tak van de sociale zekerheid, de bedragen van de uitkeringen, de financiering van de sociale bescherming, etc. De cijfergegevens dienen onder meer om het sociaal beleid te monitoren, zowel op Belgisch vlak als in een Europese context.

    Om de cijfers over de sociale bescherming toegankelijker te maken, publiceren we regelmatig thematische nieuwsberichten die specifieke cijfers duiden en kaderen.

    Cijfers in de kijker

  • Opvolging impact van de Brexit op de sociale zekerheid in coördinatie met Buitenlandse Zaken, Europese Commissie en Belgische partners.

    Opvolging van de discussies rond BREXIT op EU niveau.

    Deelname aan de BREXIT discussies inzake Sociale Zekerheidscoördinatie, via vertegenwoordiging door FOD Buitenlandse Zaken of via technische werkgroepen op EU niveau. Bij ontbreken onderhandelde oplossing op EU niveau, opstart van bilaterale onderhandelingen met het VK tot vrijwaring van de opgebouwde sociale rechten van betrokken burgers.

Pages